Skip to main content
Regionale voorzittersbijeenkomsten

Regionale voorzittersbijeenkomsten

Gezamenlijk werken aan Goed Toezicht

Inschrijfformulier Regionale voorzittersbijeenkomsten

Type

Fysieke bijeenkomsten

Data

Overzicht bijeenkomsten

  • 11 september 2023: Van der Valk Hilversum, Rijksweg 2, 3755 MV Eemnes (Laren)
  • 12 september 2023: Van der Valk Eindhoven, Aalsterweg 322, 5644 RL Eindhoven
  • 27 september 2023: Fletcher Rotterdam, Rotterdam Airportplein 55, 3045 AP Rotterdam
  • 28 september 2023: Fletcher Rijssen, Burgemeester Knottenbeltlaan 77, 7461 PA Rijssen

Regionale voorzittersbijeenkomsten

Gezamenlijk werken aan Goed Toezicht

De stelsels van onderwijs en kinderopvang staan voor grote veranderingen en hebben ook voor uw organisatie en instelling en daarmee ook voor de Raad van Toezicht gevolgen.  Er wordt veel gevraagd van uw aanpassingsvermogen maar ook van uw bereidheid om binnen regionale verbanden intensief samen te werken aan het behoud van een hoogwaardig aanbod van onderwijs en kinderopvang, ondanks alle grote problemen die er met name zijn op de arbeidsmarkt.

De VTOI-NVTK heeft met de code Goed Toezicht invulling gegeven aan deze maatschappelijke opdracht en de principes uit de code verder uitgewerkt in de “basiskenmerken van goed toezicht”; een vorm van dienstverlening die onze leden helpt om de kwaliteit van toezicht op gewenst niveau te brengen en te houden.  Daarmee geeft de VTOI-NVTK gehoor aan de oproep van de samenleving om de professionalisering van de Raden van Toezicht minder vrijblijvend te maken.

Daarom organiseert de VTOI-NVTK in de maanden juni en september voor alle zittende (vice) voorzitters een eendaagse interactieve sessie op verschillende locaties in ons land. In deze sessies wordt je bijgepraat over het denken over toezicht en over de meest actuele ontwikkelingen en de positie van de VTOI-NVTK hierin. Met vanzelfsprekend aandacht voor het functioneren van de Raden van Toezicht en de sleutelpositie die de (vice) voorzitters vervullen in de professionele ontwikkeling van de Raden.

Onderaan treft u de data aan voor de maand september met de mogelijkheid van aanmelding.

14.30 – 15.00
Inloop en ontvangst  
15.00 – 15.15
Welkom

Korte bijdrage vanuit VTOI-NVTK  over doel en opzet van het programma.

15.15 – 16.00 
Plenaire sessie: Over de staat van het toezicht

Wat is de actuele stand van zaken m.b.t. het denken over toezicht? Welke ontwikkelingen zijn er gaande en wat zijn de actuele, heikele thema’s? Welke ontwikkeling valt te verwachten? Wat wordt van het interne toezicht verwacht? Welke positie neemt de VTOI-NVTK in? Over de 7 principes als de basis van goed toezicht. Docent: Hartger Wassink, governance consultant.

16.00 – 16.15 
Wissel moment
16.15 – 17.15 
Ronde 1 Carrousel: De veranderende rollen van de Raad van Toezicht  
17.30 – 18.15 
Maaltijd

Ruimte voor ontmoeten en netwerken

18.15 – 19.15 
Ronde 2 Carrousel: Sessie Hoe geef je de rol van “werkgever” vorm? 
19.15 – 19.30  
Wisselmoment  
19.30 – 20.00
Plenaire sessie

Over het werken aan de kwaliteitsverbetering van het werk van de raad door te werken aan professionalisering van de raad. Een nadere introductie in het belang van professionalisering, verschillende manieren van professionaliseren, de rol van de voorzitter, de rol van de VTOI-NVTK Academie. Docent: Sam Terpstra, adviseur en toezichthouder.

20.00 – 20.30
Einde formeel deel bijeenkomst 

Netwerk Borrel

Online leeromgeving van de VTOI-NVTK Academie

U krijgt als deelnemer toegang tot de online leeromgeving van de VTOI-NVTK Academie. Via deze online leeromgeving bereidt u zich voor op de sessie door het volgen van de E-learning Code Goed Toezicht, het bekijken van introductie-video’s van de docenten en het doornemen van relevant studiemateriaal. Na afloop ontvangt u diverse relevante documentatie. De online leeromgeving is na de start van de bijeenkomst een jaar beschikbaar voor u.

Overzicht bijeenkomsten

  • 11 september 2023: Van der Valk Hilversum, Rijksweg 2, 3755 MV Eemnes (Laren)
  • 12 september 2023: Van der Valk Eindhoven, Aalsterweg 322, 5644 RL Eindhoven
  • 27 september 2023: Fletcher Rotterdam, Rotterdam Airportplein 55, 3045 AP Rotterdam
  • 28 september 2023: Fletcher Rijssen, Burgemeester Knottenbeltlaan 77, 7461 PA Rijssen