Skip to main content
Jaarcongres VTOI-NVTK

Jaarcongres VTOI-NVTK

Grip op kwaliteit?!

Inschrijfformulier Jaarcongres VTOI-NVTK

Type

Fysieke bijeenkomst

Datum

1 december 2022
10.30 uur

Locatie

Leerhotel Het Klooster, Daam Fockemalaan 10, 3818 KG Amersfoort

Jaarcongres VTOI-NVTK

Grip op kwaliteit?!

Als toezichthouders spannen wij ons in om bij te dragen aan een veilige (leer)omgeving voor onze kinderen, waardoor ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Steeds vaker moeten we echter erkennen dat die leeromgeving onder druk staat. Of het nu komt door oplopende tekorten op de arbeidsmarkt of door andere factoren, de roep om verbetering en versterking van de kwaliteit van onderwijs en kinderopvang klinkt steeds luider door in alle overheidsplannen en -rapporten. Maar hoe verhouden al die nieuwe plannen en maatregelen zich tot de ervaringswereld van mensen in de instellingen voor onderwijs en kinderopvang? Wat is hun visie op kwaliteit en vooral: wat zouden we zelf kunnen bijdragen aan innovatie en verbetering?

Programma

10.30 uur
Ontvangst met koffie / thee

11.15 uur
Opening door dagvoorzitter Lisa Peters

Aan het woord: minister Dennis Wiersma
minister voor primair en voortgezet onderwijs

Interview: Marlies Honingh
universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Live opname van de Kwaliteitscast
met podcastpanel onder leiding van Marrit de Vries

12.30 uur
Lunch

13.30 uur
Twee rondes met deelsessies (maak een keuze bij de aanmelding)

15.30 uur
De oogst van de dag, met aansluitend netwerkborrel

17.00 uur
Einde programma

Deelsessies

U leest hier meer informatie over de 7 deelsessies.